Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (07. 05. 20)

Vážení rodiče vycházejících žáků a a uchazečů o studium na osmiletém gymnáziu.
Zveřejňuji zde Vyhlášku o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 a termíny jednotné přijímací zkoušky.
Termíny jednotné přijímací zkoušky:
1) řádný termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory - 8.6.2020
2) řádný termín jednotné přijímací zkoušky na obory šestiletých a osmiletých gymnázií - 9.6.2020

3) náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory - 23.6.2020
4) řádný termín jednotné přijímací zkoušky na obory šestiletých a osmiletých gymnázií - 23.6.2020

Od 11.5.2020 začíná intenzivní příprava vycházejících žáků 9. ročníku ve škole podle již zveřejněného harmonogramu a rozvrhu.
Provozní zaměstnanci dnes školu uklidili, je připravena bezoplachová dezinfekce na ruce, antibakteriální mýdla, náhradní roušky (pokud by si žák zapomněl), dostatek papírových ubrousků a výjimečně pro zájemce z řad žáků můžeme poskytnout i ochranný štít.
V neděli 10.5.2020 v 10:00 dopoledne bude provedena dezinfekce všech prostorů nové budovy školy chrasteckými hasiči.
Snažíme se pro děti připravit bezpečné prostředí a pomoci jim v přípravě na přijímací zkoušky.
Prosím, vezměte na vědomí, že se děti ve škole budou připravovat v 5 hodinách českého jazyka a v 5 hodinách matematiky týdně po dobu 4 týdnů (to je ještě o hodinu více, než je počet hodin těchto dvou předmětů v týdenním rozvrhu). Je ale potřeba, aby také zintenzivnila jejich domácí příprava na přijímací zkoušky pod Vaším dohledem. Věřím, že všechno zvládneme a že se naše děti na své vysněné školy dostanou.
Nezapomeňte svému dítěti dát v pondělí 11.5.2020 dvě roušky (druhá rouška v sáčku označeném jménem dítěte) a čestné prohlášení (bez něj žák nebude vpuštěn do budovy školy).
Žák přijde k budově školy nejdříve v 8:45 hodin, bez zbytečného zdržování projde vstupem, kde je první zásobník s dezinfekcí - použije ji na ruce. Přezuje se v šatně, opět si vydesinfikuje u šatny ruce a odejde do třídy - nezbytné po manipulaci s obuví dle metodického doporučení MŠMT (žáci 9.A se budou učit ve třídě 8.B, žáci 9.B budou ve své třídě - lavice a židle jsme narovnali tak, aby byly dodrženy požadované vzdálenosti 2 metry, každý žák sedí v lavici sám). Při výuce budou mít žáci po celou dobu nasazenou roušku (žák může požádat i o štít, který si po prvním použití odnese domů a  v dalších dnech si jej bude nosit do školy - ale je to nadstandardní vybavení, stejně musí mít zároveň i roušku). O přestávce mezi vyučovacími hodinami se žáci vystřídají po jednom na WC - nebudou se na WC ani na chodbě zbytečně zdržovat, důkladně si po použití WC umyjí ruce mýdlem a dezinfekcí,  napijí se a budou pokračovat ve výuce.
Po skončení druhé vyučovací hodiny odvedou paní učitelky žáky k šatnám, žáci budou dodržovat 2 metrové rozestupy.
9.A odchází v 11:05, 9.B odchází v 11:15 hodin ze třídy tak, aby se u šaten žáci nepotkali. Neprodleně  se přezují a odejdou z budovy i z areálu školy pryč.
Učitelé ostatních předmětů budou i nadále posílat žákům 9. ročníku úkoly pro domácí učení, ale množství těchto úkolů bude v týdnech od 11.5.2020 do 8.6.2020 velmi zredukováno tak, aby se děti prioritně zabývaly Českým jazykem a Matematikou.
Pro naše deváťáky jsem objednala u firmy BOVYS zdravé vitamínové svačiny, zatím nevím termín závozu.
Děti si přinesou psací a rýsovací potřeby, sešity a učebnice z Českého jazyka a Matematiky.
Věřím, že deváťáci jsou natolik rozumní, že budou spolehlivě plnit všechny pokyny učitelů a zaměstnanců školy tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků a pedagogů. Pokud by se tak nedělo, budete po prvním nerespektování pokynů Vaším dítětem na tuto skutečnost telefonicky upozorněni, po druhém nerespektování pokynů nebo porušení pravidel bezpečného chování bude muset být žák z dobrovolné přípravy na přijímací zkoušky  vyloučen. O této skutečnosti byste mnou byli samozřejmě  neprodleně informováni. Pevně věřím, že k žádné takové situaci nedojde.

Přeji Vám pěkný prodloužený víkend a hlavně zdraví.
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Sb0084-2020

« zpět

Novinky