Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Informace pro žáky 6. - 8. ročníku ke konzultačním dnům (02. 06. 20)

Vážení rodiče, milí žáci,
vaši třídní učitelé obdrželi rozpis skupin a časů na konzultačních dnech 9.6. Matematika, 16.6. Český jazyk, 22.6. Anglický jazyk.

O těchto rozpisech vás budou informovat. Paní učitelky na angličtinu si vás rozdělí na skupinky tak, abychom dodrželi povinný limit 15 žáků. Snažila jsem se vyjít vstříc dojíždějícím žákům - mají výuku od 8:00, dokonce jsem hledala i autobusy na IDOS.cz.  Chrastečtí  žáci dojdou pěšky na pozdější časy dle rozpisu. Do školy přicházejte, prosím, vždy deset minut před začátkem vašeho konzultačního času. Dříve nebudete do budovy školy službou na vrátnici vpuštěni. Nezapomeňte si vzít roušky, v budově školy je jejich nošení povinné. Dbejte pokynů všech zaměstnanců školy (zejména upozornění na dodržování bezpečných rozestupů, dezinfekci rukou apod.).

Výuka pro žáky 6.B se bude konat ve třídě 9.B, abyste se nemísili na chodbě  s dětmi z 1. stupně.

Pokud máte zájem, můžete si na tyto 3 dny na Strava.cz přihlásit obědy, ale  oběd nelze jíst ve školní jídelně, musíte si jej zafóliovaný odnést domů. Pro žáky je zafóliování zdarma, platíte jen oběd za cenu,  jako kdyby bylo vyučování.
Objednala jsem vám také od firmy BOVYS zdarma ovoce a zeleninu, abychom podpořili vaši imunitu.

Pro třídu 7.A a 7.B připraví paní učitelka Floriánová podklady na Český jazyk , já ji na konzultaci zastoupím a vše s vámi  projdu. Popovídáme si o tom, co se dařilo, jak ošemetné byly úkoly a co bude od září v češtině navazovat. Připravte si nějaké pěkné (slušné) vtipy, na kterých bychom si udělali mluvnickou rozcvičku :)) Pokud čtete zajímavou knihu, vezměte ji s sebou...

Těšíme se na všechny konzultující!

PODMÍNKOU VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY JE ODEVZDÁNÍ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PŘI  TVÉ PRVNÍ KONZULTACI.
POKUD JDEŠ NA VŠECHNY DNY, STAČÍ 9.6. ODEVZDAT JEDNOU.

Mgr. Lenka Budínská, řed.š.

« zpět

Novinky