Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Sběr papíru (13. 06. 19)

třída kilogramy
1.A 148,5
1.B 488,0
2.A 543,0
2.B 663,0
3.A 1.254,0
3.B 472,5
4.A 840,0
4.B 480,0
5.A 46,0
5.B 349,0
5.C 264,0
6.A 484,5
6.B 613,5
7.A 637,0
7.B 422,5
8.A 319,0
8.B 3.528,0
9.A 159,0
9.B 149,0
CELKEM 11.860,5

Jsme partnerskou školou Qiido (13. 06. 19)

Qiido - certifikát partnerské školy (PDF)

Život dětem - Poděkování (09. 06. 19)

Krásný den, milá paní ředitelko Budinská,

srdečně Vám děkujeme za celou organizaci sbírky ve školním roce 2018/2019.

V příloze posíláme děkovný certifikát, prosím, předejte naše poděkování vašim šikovným dětem, rodičům a všem zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili a kteří si poděkování opravdu zaslouží. Jejich pomoc je pro "naše" děti nenahraditelná.

Potěšilo by nás, kdybyste si s dětmi našli chvíli času a podívali se na sestřih Zábavného odpoledne ze dne 17.9.2018 - zahájení Srdíčkových dnů   https://youtu.be/Ay20Wo8V908

Ještě jednou Vám moc a moc děkujeme za vaši neocenitelnou pomoc, které si nesmírně vážíme.

S přáním všeho jen dobrého

Za Život dětem, o.p.s.

Zdenka Hollerová
zdenka.hollerova@zivotdetem.cz
+420 775 742 260

Život dětem, o.p.s.
Lindnerova 6, 180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: +420 284 840 032, fax: +420 284 840 519
www.zivotdetem.cz
Sledujte na Twitteru, kde Vaše příspěvky pomáhají

Život dětem - Poděkování (PDF)

Koncert pěveckých sborů MŠ a ZŠ Chrast (06. 06. 19)

Koncert

XXVII. školní akademie "Hezky česky" (28. 05. 19)

Xxvii_akademie

XXVII. akademie - plakát (pdf)

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (26. 05. 19)

Plakát - Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (PDF)

Reportáž rozhlasu o Konferenci žákovských parlamentů (25. 05. 19)

Rozhlasová reportáž (mp3)

Konference žákovských parlamentů 21. 5. 2019 (25. 05. 19)

V úterý 21. května 2019 pořádali členové žákovského parlamentu Základní školy Chrast pod vedením ředitelky školy Mgr. Lenky Budínské a paní učitelky Mgr. Ivany Celnarové pro zájemce ze škol celého Pardubického kraje konferenci. Přijelo 126 žáků, 23 pedagogů z 20 škol Pardubického kraje, aby sdíleli své nápady, náměty na činnost, předali si zkušenosti a příklady dobré praxe z fungování žákovských parlamentů. Naše škola pořádala konferenci již potřetí. V letošním roce byl zájem škol obrovský, vzhledem ke kapacitě sálu jsme museli několik desítek účastníků bohužel odmítnout.

Akce se vydařila, z hodnocení žáků i jejich učitelů vyplynulo, že si odváží spoustu námětů na další činnost.

Veliké díky patří Krajskému úřadu Pardubického kraje za bezplatné zapůjčení sálu Jana Kašpara.

Záštitu nad touto naší akcí převzal Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství, který také všechny účastníky konference přivítal. Vedoucí odboru školství Pardubického kraje Mgr. Martin Kiss ve svém příspěvku ocenil práci žákovských parlamentů a snahu žáků ve volném čase pracovat pro ostatní a tím se učit principům demokracie.

Velkou radost jsme měli ze zdravice paní senátorky Mgr. Miluše Horské, která se naší konference bohužel nemohla zúčastnit osobně, ale pozvala děti, aby si přišly zmapovat a prožít jeden den senátorky. Také ocenila práci a aktivitu žákovských parlamentů a jejich přínos pro školy.

Konferenci navštívily dvě kolegyně z pražské organizace CEDU Praha z projektu Demokratická škola a naše spolupracovnice ze společnosti Člověk v tísni. Tyto odbornice vedly workshop pro učitele v čase, kdy žáci pracovali v týmech na svých úkolech.

Veliké poděkování patří také Mgr. Haně Pochobradské z odboru školství Pardubického kraje, která nám pomohla s technickým a organizačním zajištěním akce.

Děkujeme i maminkám našich žáků, které napekly pro účastníky konference úžasné sladkosti, drobné občerstvení poskytl i Pardubický kraj.

Těšíme se na 4. ročník konference v roce 2021 - bude velikou výzvou, zda zajistíme odpovídající prostory, abychom uspokojili všechny zájemce o účast.

Veliké poděkování patří všem chrasteckým parlamenťákům, kteří vedli celé dopoledne týmy žáků z ostatních škol ve workshopu. Za organizační pomoc děkuji také p.uč. Mgr. L. Kolářové a školní asistentce p. R. Jelínkové z chrastecké školy.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka ZŠ Chrast

Img_3109 Img_3119 Img_3125 Img_3126 Img_3132 Img_3187 Img_3286 Img_3290 Img_3322

Výtěžek z velikonočního jarmarku (09. 05. 19)

Po odečtení nákladů je čistý zisk z prodeje výrobků na velikonočním jarmarku 9.066,- Kč. Děkujeme všem, kteří si zakoupili jarní výzdobu a něco dobrého a ještě jednou posíláme poděkování všem žákům  a jejich rodinám za podporu a výrobu. Finanční obnos je majetkem SRPŠ a v příštím období bude použit na dar škole.

Mgr. Lenka Budínská a Petra Dušková, DiS.

Český den proti rakovině (05. 05. 19)

23. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině

Ve středu 15. května 2019 se uskuteční prodej žlutých kvítků v rámci celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Dobrovolníky, kteří budou prodávat kvítky měsíčku lékařského s meruňkovou stužkou, bude možné potkat po celé dopoledne v okolí náměstí v Chrasti.

ČDpR 2019 plakát A4 (pdf)

Novinky