Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Čtenářský maraton (11. 04. 19')

Zdravíme všechny příznivce dobrých knih a příjemného počteníčka!

Pokud máte 1 minutu času, přijďte nás podpořit v den Čtenářského maratonu v Základní škole v Chrasti....

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy a Mgr. Zdeňka Modráčková, vedoucí školní knihovny

Ctenarsky-maraton-zs-chrast-2019

Strategie školy na období 2019 - 2024 (09. 04. 19')

Strategie školy byla projednána na schůzce školské rady dne 9. 4. 2019, byly zapracovány připomínky členů školské rady. Zřizovatel přijal navrhovanou strategii bez připomínek. Strategie vstupuje v platnost dnem 10. 4. 2019.

Koncepce rozvoje školy na období 2019-2024 (PDF)

Zveřejnění výsledků zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019 - 2020 - náhradní termín (09. 04. 19')

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Chrast, okres Chrudim, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb, Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky v základní škole Základní škola, Chrast, okres Chrudim od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly takto:

ZŠCh/ 67/2019 přijat

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy, Chrast, okres Chrudim ke krajskému úřadu Pardubického kraje.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 9. dubna 2019

Cvičná evakuace ZŠ (09. 04. 19')

Video z cvičné evakuace

autor

Ing. Vojtěch Krňanský

Starosta města Chrast

Zveřejnění výsledků zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019 - 2020 (08. 04. 19')

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Chrast, okres Chrudim, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb, Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky v základní škole Základní škola, Chrast, okres Chrudim od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly takto:

ZŠCh/01/2019 - odklad ZŠCh/02/2019 - odklad ZŠCh/03/2019 - přijat ZŠCh/04/2019 - přijat ZŠCh/05/2019 - přijat ZŠCh/06/2019 - přijat
ZŠCh/07/2019 - přijat ZŠCh/08/2019 - přijat ZŠCh/09/2019 - přijat ZŠCh/10/2019 - přijat ZŠCh/11/2019 - přijat ZŠCh/12/2019 - přijat
ZŠCh/13/2019 - přijat ZŠCh/14/2019 - přijat ZŠCh/15/2019 - přijat ZŠCh/16/2019 - přijat ZŠCh/17/2019 - přijat ZŠCh/18/2019 - přijat
ZŠCh/19/2019 - přijat ZŠCh/20/2019 - přijat ZŠCh/21/2019 - odklad ZŠCh/22/2019 - přijat ZŠCh/23/2019 - přijat ZŠCh/24/2019 - přijat
ZŠCh/25/2019 - přijat ZŠCh/26/2019 - přijat ZŠCh/27/2019 - přijat ZŠCh/28/2019 - přijat ZŠCh/29/2019 - odklad ZŠCh/30/2019 - přijat
ZŠCh/31/2019 - přijat ZŠCh/32/2019 - přijat ZŠCh/33/2019 - přijat ZŠCh/34/2019 - přijat ZŠCh/35/2019 - přijat ZŠCh/36/2019 - přijat
ZŠCh/37/2019 - přijat ZŠCh/38/2019 - přijat ZŠCh/39/2019 - přijat ZŠCh/40/2019 - přijat ZŠCh/41/2019 - přijat ZŠCh/42/2019 - přijat
ZŠCh/43/2019 - přijat ZŠCh/44/2019 - přijat ZŠCh/45/2019 - přijat ZŠCh/46/2019 - přijat ZŠCh/47/2019 - přijat ZŠCh/48/2019 - přijat
ZŠCh/49/2019 - přijat ZŠCh/50/2019 - přijat ZŠCh/51/2019 - přijat ZŠCh/52/2019 - přijat ZŠCh/53/2019 - přijat ZŠCh/54/2019 - přijat
ZŠCh/55/2019 - přijat ZŠCh/56/2019 - přijat ZŠCh/57/2019 - přijat ZŠCh/58/2019 - přijat ZŠCh/59/2019 - přijat ZŠCh/60/2019 - přijat
ZŠCh/61/2019 - odklad ZŠCh/62/2019 - přijat ZŠCh/63/2019 - přijat ZŠCh/64/2019 - přijat ZŠCh/65/2019 - přijat ZŠCh/66/2019 - odklad

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy, Chrast, okres Chrudim ke krajskému úřadu Pardubického kraje.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 8. dubna 2019

100 let rosického sportu – Běh vítězství (07. 04. 19')

Beh-vitezstvi

Asistent podpory zdraví (04. 04. 19')

Leták - školy (pdf)

Oslavte s námi (28. 03. 19')

Dobrý den,
s velkou radostí Vám oznamujeme, že i děti z Chrudimska budou vystupovat v rámci MIMOŘÁDNÉHO KONCERTU - OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE ROMŮ v Praze.

Téměř 300 účinkujících z České a Slovenské republiky, Rumunska, Srbska, Švédska a Rakouska hudebně oslaví Mezinárodní den Romů, který připadá na 8. duben. Od jeho vyhlášení v roce 1990 jej kromě samotných Romů v mnoha zemích světa připomněli i papež Jan Pavel II. či Dalajláma. Nyní se k nim připojuje Česká filharmonie ve spolupráci se zpěvačkou a sbormistryní Idou Kelarovou. Koncert je zároveň završením projektu European Orchestra LABoratory (EOLAB) II s podporou programu EU Kreativní Evropa.

Koncert 8. 4. 2019 od 20.20 vysílá v přímém přenosu stanice ČT Art. Z tohoto důvodu je začátek koncertu posunut na 20.20 hodin.

Doprovodný program hudební, literární, výtvarný (bude upřesněno) ve spolupráci s ROMEA se bude odehrávat před oběma koncerty (7. 4. 2019 od 15.00 a 8. 4. 2019 od 18.00). Doprovodný program je v ceně vstupenky na koncert.

Děkujeme Vám za podporu a těšíme se na setkání

Sophia Dvořáková

Vyšlo o naší ZŠ v časopise Veřejná správa 6. 3. 2019 (28. 03. 19')

Akovske-parlamenty

Šance pro Tebe, z.s. - klub NZDM Futur v Chrasti (28. 03. 19')

Leták Futur - 2019

Nový člen školské rady za zřizovatele (24. 03. 19')

Výpis ze 4. ZM – jmenování pana Mgr. Miroslava Vokála do školské rady. Originál dokumentu obdržel pan Vokál.

Výpis (pdf)

O ZŠ Chrast se píše v odborném tisku - Řízení školy (21. 03. 19')

Scan-clanek-rizeni-skoly-2019-s-1 Scan-clanek-rizeni-skoly-2019-s-2

Sběr papíru (17. 03. 19')

Od ČTVRTKA 11. 4. 2019 do STŘEDY 17. 4. 2019 se bude konat tradiční sběr papíru ve spolupráci se SRPŠ (od 7:00 do 7:40, odpoledne od 13:30 do 14:00 (pomůže i pan školník – v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin) – tentokrát v režii 8. B. Děkujeme všem příznivcům knih za to, že nám starý papír věnují a my budeme nakupovat nové knihy do školní knihovny.

Lenka Budínská, řed.š.

Seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ Chrast se společností Qiido - rozvíjíme intelektové nadání našich žáků (10. 03. 19')

Ve čtvrtek 7.3.2019 vyučující a asistenti pedagoga věnovali dvě hodiny svého času přednášce paní MIRIAM JANYŠKOVÉ, zakladatelky Nadačního fondu Qiido a psycholožky Mgr. ANDREY ŠTEFÁČKOVÉ psycholožky, psychoterapeutky a speciální pedagožky, která v Nadaci Qiido vede poradnu.

V naší škole již 3 paní učitelky a ředitelka školy absolvovaly Qiido akademii - dlouhodobý kurz zaměřený na rozpoznání a rozvoj intelektového nadání žáků. Další 2 paní učitelky se v Qiido akademii budou vzdělávat na podzim 2019. Díky tomu můžeme poskytnout podporu nadaným  a mimořádně nadaným žákům naší školy dělenými hodinami Českého jazyka a Matematiky od 2. do 6. ročníku a nepovinným předmětem Projektové vyučování v 6. a 7. ročníku. Ve čtvrtek odpoledne jsme do vzdělávání v této problematice zapojili také všechny ostatní pedagogy. Tak bude myšlenka podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků prostoupena celou školou. Dáváme tím podporu v rámci inkluze všem skupinám žáků co se týká rozložení rozumových schopností. Nemyslete si, být chytrým žákem s sebou někdy nese tolik problémů, že to ani netušíme...

Na podzim 2019 chystáme besedu pro rodiče - termín včas upřesníme...

Paní Miriam Janyšková bude přítomná při zápisu prvňáčků v sobotu 6.4.2019 a pomůže nám vytypovat rysy nadání již u našich nejmenších...

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Img_1053 Img_1054 Img_1055

Výtvarník a učitel etikety a stolování Jan Honza Lušovský v ZŠ (10. 03. 19')

Základy stolování a společenského chování u stolu

Odborná přednáška o stolování s ukázkami prostírání stolu, příborů, skleniček a jejich používání oslovila naše sedmáky - v pracovních činnostech se již druhým rokem zabývají domácností, vařením a vším, co k tomu patří. Výtvarník Jan Honza Lušovský ve svém vystoupení předvedl, že stolování a etiketa jsou zábavné a pokud se je správně osvojíme, nemusíme se pak stydět přijít do jakékoliv nóbl společnosti. Škoda jen, že se akce musela odehrávat v tělocvičně, protože nemáme přednáškový sál pro podobné akce, besedy a koncerty.

Pan Lušovský je autorem publikace Stolování pro každého.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Lenka Budínská

 

Img_1049 Img_1050 Img_1051 Img_1052

ZŠ Chrast je zapojena do tvroby Místního akčního plánu II ORP Chrudim (10. 03. 19')

Ve středu 26.2. 2019 se sešly v příjemné atmosféře Pracovní skupiny MAP II ORP Chrudim. Členové skupin projednali společně a následně i ve skupinách aktualizaci analytické části strategického dokumentu Místní akční plán ORP Chrudim a naplánovali další aktivity pracovních skupin. Za ZŠ Chrast pro MA II. pracují ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská pracovní skupina analytiků a pracovní skupina Čtenářská gramotnost a paní vychovatelka Martina Lacmanová - finanční skupina.

Jak postupujeme při zápisu do 1. ročníku (28. 02. 19')

Základní škola, Chrast, okres Chrudim oznamuje: Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se bude konat v sobotu 6.4.2019 od 9:00 do 12:00 hodin. Připojujeme podrobný popis postupu pro přijetí i pro odklad povinné školní docházky - jedná se o metodický materiál vydaný KÚ Pardubického kraje.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Zápis 2019 (pdf)

Výborné pomůcky pro rozvoj předškoláka v době od zápisu do 1. září (24. 02. 19')

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky - přímo od autorů
Písmenkové kartičky pro chytré hlavičky - přímo od autorů
www.prochytrehlavicky.cz/predskolakovy/tydenicky‎

Úkoly a testy na každý týden. Garance kvality.
Doporučila na společné schůzce v ZŠ Chrast logopedka a speciální pedagožka Mgr. Dana Marková.

Zápis do 1. třídy (24. 02. 19')

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se koná v sobotu 6. 4. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin.

Zápisu se zúčastní na pozvání ředitelky školy paní Miriam Janišková, zakladatelka společnosti Qiido. Bude k dispozici rodičům i dětem, protože umí rozpoznat nadání i mimořádné nadání dětí. Naše základní škola je partnerskou školou společnosti Qiido, naše paní učitelky prošly dlouhodobým vzděláváním pořádaným touto společností. Naší snahou je rozvíjet nadání dětí ve všech oblastech jejich konání...

K zápisu do 1. třídy vezměte s sebou svoje dítě (i když je to nepovinné), jeho rodný list a svůj občanský průkaz.

Pokud máte v úmyslu žádat pro své dítě odklad školní docházky, vyplníte v den zápisu ve škole žádost o odklad. V tom případě s sebou dítě brát nemusíte - jste-li o odkladu pevně rozhodnutí. Pokud již budete mít potřebné 2 dokumenty (vyjádření dětského lékaře a vyjádření z PPP nebo SPC), ředitelka školy udělá v několika dnech po zápisu rozhodnutí o odkladu školní docházky. Pokud ještě potřebná vyjádření mít nebudete, dohodneme se na místě v den zápisu na dalším postupu.

Pokud máte zájem zapsat své dítě na naší základní školy, a termín zápisu se Vám nehodí, kontaktujte nás na telefonním čísle ředitelky školy 608 144 314 - domluvíme si náhradní termín. Do 30.4.2019 musí být všechny děti narozené do 31. 8. 2013 a děti, které měly v loňském roce odklad, zapsané ke školní docházce. Do 31. 5. 2019 musí být zcela jasné, kdo nastoupí od 1. 9. 2019 do 1. třídy a kdo bude mít odklad povinné školní docházky. K tomuto dni musí ředitelka školy vydat všechna rozhodnutí.

Těšíme se na Vás i Vaše děti!
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

 

Pozvání na Radnici (21. 02. 19')

V pondělí 18. 2. se několik žáků - parlamenťáků, kteří se dobrovolně přihlásili do eTwinningového projektu - Demokracie v nás, sešla s panem starostou Krňanským na společné schůzce.

Shromažďovali jsme informace k realizaci první oblasti úkolů. Čeká nás tvorba fotokoláže, která se bude týkat oblasti Demokracie v obci. Pan starosta se nám plně věnoval a my si odnášeli ze schůzky spoustu zajímavých novinek.

Img_20190218_092945

Žákovský parlament ZŠ Chrast se také zapojil do akce Sněhuláci pro Afriku (21. 02. 19')

Snehulaci-zs-chrast-2019

Co vyšlo o naší škole v týdeníku Školství (14. 02. 19')

Skolstvi

Schůzka s rodiči předškoláků (10. 02. 19')

Pozvánka na setkání (PDF)

ZŠ Chrast je přihlášena do akce Sněhuláci pro Afriku (10. 02. 19')

Snehulaci-pro-afriku

Naše škola je opět přihlášena do 7. ročníku benefiční soutěže ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Kola pro Afriku ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava – Hrabůvka. Jedná se již o 7. ročník benefiční soutěže Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti pomáhají dětem. Jedná se o jednorázovou akci, která proběhne v těchto dnech zimních měsíců.

Jedná se o aktivní a zábavnou akci pro žáky a studenty mateřských, základních i středních škol po celé České republice s podtextem pomoci dětem v Africe.

Výtěžek z akce podpoří dostupnost školní docházky pro děti v Gambii. Společnost Kola Pro Afriku pomáhá dětem v Gambii na jejich cestě ke vzdělání, tím že sbírá nepotřebná kola po celé ČR, třídí je, opravuje a dopravujeme do škol v Gambii. Tam jsou kola předána k užívání dětem, pro které je vzdálenost školy překážkou v pravidelné školní docházce. Více o projektu se dočtete na www.kolaproafriku.cz.

Kromě vůle pomáhat, může být motivací pro školy i finanční odměna na vybavení školy ve výši 10 000 Kč či věcné dary. V loňském roce se zapojilo přes 190 škol či organizací a byla vybrána částka 185 000 Kč.  Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá ve výběru dobrovolného startovného za každého sněhuláka. Zároveň školy nominují nejoriginálnějšího sněhuláka a na základě veřejného hlasování bude vybrán vítěz.  
Stavět se bude jak školách, tak i ve firmách a jiných organizacích. Každý může stavět sněhuláky a pomáhat i doma se svými děti. Akce bude prezentována v rozhlase, televizi, tisku, na webových stránkách. Všechny přihlášené školy budou zveřejněny na stránkách www.snehulaciproafriku.cz.


Za ZŠ Chrast Lenka Budínská a Ivana Celnarová
Za společnost Kola pro Afriku a Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka,
Michaela Böhmová, organizátorka akce


Footer-snehulaci

Nabídka nadstandardní logopedické péče pro žáky naší školy (20.01.19')

Nabídka nadstandardní logopedické péče (PDF)

Setkání se seniory - VIII. (20.01.19')

První setkání v roce 2019 jsme zahájili v Domě s pečovatelskou službou pro seniory hranou pohádkou Jak Honza dostal princeznu. Na scéně vystouzpili žáci dramatického kroužku. I když děti hrály bez přítomnosti své lektorky p. Šárové (kterou zastoupila p. Adámková), své divadelní role sehrály skvěle. Babičky a dědečkové odměnili "herce" upřímným potleskem. Nejen děti připravily seniorům překvapení v sehrání pohádky, ale i babičky nachystaly překvapení dětem - upekly úžasné slané šneky a nadýchané kynuté koláčky.

Na konci setkání jsme ještě sehráli turnaj v Člověče nezlob se v Pexesu.

Těšíme se na příští setkání v pondělí 18. února v 15:00 s kytarou a písničkami...

Mgr. Ivana Celnarová a Mgr. Lenka Budínská

Img_20190114_151002 Img_20190114_151937 Img_20190114_152244 Img_20190114_153200 Img_20190114_153231

Vánoční pečení v Domě s pečovatelskou službou (07.01.2019)Projekt Active Citizens - Setkávání se seniory – návštěva VII. -  Vánoční pečení

Přesně týden před Štědrým dnem jsme opět zavítali do Domu s pečovatelskou službou na naše pravidelné setkání. Tento den byl svátečnější než obvykle, protože jsme se těšili na společné vánoční pečení. Vánoční atmosféru navodil zpíváním koled školní sbor Zvoneček. Po zaslouženém potlesku jsme se začali připravovat na pečení – setřeli stoly, donesli válečky, vybrali si tvary vykrajovátek, vyložili plechy pečícím papírem a rozpálili trouby. Paní ředitelka rozdala těsta na vanilkové rohlíčky, perníčky a koláčky. Všichni se pustili do práce. Nikdo neměl přesně určenou roli, ale každý si svoji práci našel. Některé babičky se přišly na přípravu jenom podívat, ovšem nevydržely se jenom dívat a brzy se zapojily také do tvoření. Děvčata vkládala do trouby plechy s cukrovím a po chvilce se už po schodišti nesla vůně upečeného cukroví.  Po dopečení následovala ochutnávka s kávičkou a povídání. Nejvíce chutnaly jahodové koláčky z netradičního těsta.

Došlo také na překvapení. Seniorům nadělil náš parlamentní Ježíšek pod stromeček stolní hry a karty. Ty si budou moci hrát i v době, kdy nebude setkání se žáky. Finanční částku na zakoupení her získali parlamenťáci na školním vánočním jarmarku umístěním vlastního prodejního stánku. Děkujeme všem třídám, družině i návštěvníkům, kteří přispěli výrobkem k prodeji či zakoupením výrobku na dobrou věc.

Rozloučili jsme se s přáním příjemného prožití vánočních svátků a přáním do Nového roku – hlavně zdraví. Na další setkání se budeme těšit 14. ledna 2019 s loutkovou pohádkou dramatického kroužku.

Mgr. Ivana Celnarová a Mgr. Lenka Budínská

Img_20181217_132516 Img_20181217_140338 Img_20181217_140950 Img_20181217_141104 Img_20181217_141125 Img_20181217_142048 Img_20181217_142210 Img_20181217_142251 Img_20181217_142403 Img_20181217_142414 Img_20181217_142505 Img_20181217_142749 Img_20181217_145540

Poděkování za výtěžek z adventního jarmarku (07. 01. 2019)

Naši skvělí příznivci, kteří si zakoupili výrobky na adventním jarmarku, pomohli SRPŠ, z.s. při ZŠ Chrast k zisku 17 059,-Kč. Tato částka bude použita v souladu se schválením zřizovatele na akce školy.

ŽP v Senátu (27. 11. 2018)

Na ČT Déčko byla odvysílána 14. 11. krátká reportáž ze Setkání žákovských parlamentů v Senátu ČR.

DÉČKO ČT

Další setkání dětí a seniorů v Domě s pečovatelskou službou (22. 11. 2018)

V pondělí 19. listopadu se v Domě s pečovatelskou službou hrálo divadlo... A ne ledajaké - deváťáci pořádali obnovenou premiéru pohádky O červené Karkulce. Skvělé provedení! Když ovšem z řad diváků zaznívalo, že nerozumí textu, děti pohádku zahrály ještě jednou - česky. Ve společenské místnosti DPS zavládla velmi příjemná nálada, a tak odpoledne pokračovalo hraním Člověče nezlob se! a Piškvorkami. Zůstaly tady menší děti a také jako vždycky paní učitelka Ivana Celnarová a ředitelka školy Lenka Budínská. Zbyl nám čas také na pěkné popovídání a dohodli jsme si pečení vánočního cukroví, které 19. prosince vypukne už od 13:00 hodin - abychom také stihli ochutnávku a koledy.

Těšíme se na další společně strávené odpoledne.

Lenka Budínská, ředitelka školy

Img_20181119_152321 Img_20181119_152553 Img_20181119_154315 Img_20181119_154318 Img_20181119_154704

Žákovský parlament chrastecké školy se svým projektem v Senátu ČR (18. 11. 2018)

V úterý 12.11.2018 se konala v Senátu ČR ojedinělá akce.
V reprezentačním sále se sešlo více než 100 členů osmi žákovských parlamentů z celé České republiky, aby prezentovali své projekty. Žáci naší školy již druhý školní rok naplňují v praxi výstupy projektu Aktivní občan. Začali jsme navštěvovat Dům s pečovatelskou službou, kde hrajeme se seniory deskové a karetní hry, pozvali jsme sem odborníka na bezpečnost - hasiče, učili jsme seniory třídit odpad, budeme hrát divadelní představení Červená Karkulka v angličtině a před Vánoci budou děti společně s babičkami a dědečky péct cukroví.

Za tento projekt jsme si odvezli krásné 4. místo, kdy byla ohodnocena smysluplnost projektu a jeho přínos pro komunitu. Soutěž vyhrála jediná zúčastněná střední škola, a tak můžeme říci, že jsme vlastně byli mezi "základkami" třetí....

Děkujeme všem, kteří nám poslali hlas v on-line hlasování a tím nám umožnili postoupit do finále v Senátu ČR. Těšíme se na další setkávání s našimi seniory v Domě s pečovatelskou službou.

Náš deváťák Jirka Dalecký byl včera tak nadšený z průběhu celého dne, že vymyslel další vylepšení projektu - zajistíme finanční prostředky na zakoupení her pro seniory, abychom jim je nemuseli půjčovat ze školy. Darujeme jim hry a oni budou moci pořádat turnaje častěji, než jen při našich návštěvách.

V pondělí 19. listopadu dáme na zasedání žákovského parlamentu hlavy dohromady a připravíme návrh na charitativní prodej na adventním jarmarku. Tak až uvidíte ve škole 29. listopadu stánek žákovského parlamentu s výrobky, budete vědět, že tento nápad vznikl v Rytířském sále Senátu ČR...

Žákovský parlament a jeho vedoucí Mgr. Lenka Budínská a Mgr. Ivana Celnarová

Img_20181113_133949 Img_20181113_144111 Img_20181113_151034 Senat-2018 20181113_133506 20181113_133521 20181113_133524 20181113_133548 20181113_133550 Received_254277828777460 Received_1002941993238014 Received_1461069117358672

Opravená střecha kotelny ZŠ Chrast (18. 11. 2018)

Poděkování patří zřizovateli - Městu Chrast - za opravu střechy, kterou nám zatékalo do hospodářského zázemí a kotelny školy.

Mgr. Lenka Budínská

Img_1007 Img_1008 Img_1009

Hlasování o postup našeho projektu do prezentace v Senátu ČR (04. 11. 2018)

Dobrý den a ahoj všem,
obracíme se na Vás s prosbou o váš hlas pro projekt naší školy. Pokud je vám náš projekt alespoň trochu sympatický, poproste o hlas své přátele a kamarády.

Z 10 vybraných návrhů ze škol v ČR postupuje do Senátu - finále jen 8.

Nepotřebujete facebook, při hlasování udáváte e-mailovou adresu.

Rádi bychom jeli do Senátu (když už jsme se probojovali do první desítky) :-)

Děkuji moc moc, Lenka Budínská a Iva Celnarová za žákovský parlament v ZŠ v Chrasti

http://www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty-roku-2018.html

Kurz žákovského parlamentu 24.+25.10.2018 (31. 10. 2018)

Ve středu 24. října a ve čtvrtek 25. října se konal v naší škole kurz pro nově zvolené členy žákovského parlamentu. Vedli jej lektoři z Centra demokratického učení CEDU Praha a ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská spolu s paní učitelkou Mgr. Ivanou Celnarovou.
Název kurzu "Dokážeme víc, než si myslíte" plně vystihuje náplň společně strávených dvou dnů. Žáci se učili komunikovat, ověřili si na prožitkových úlohách, že není možné prosazovat jen svůj názor. Jak sami v závěrečném hodnocení popsali: je důležité vyslechnout druhé a domluvit se na postupu, jinak to nikam nepovede a úkol nesplníme...

Pokus o  předávání informací nám ukázal, jak dojde ke zkreslení příběhu, když si jej postupně převypráví více lidí. Z bedly jedlé je rázem v košíku jedle, paní Hronová s večeří čekala v 18 hodin a na konci, když příběh převyprávěl 23. účastník, už nevečeřel vůbec nikdo, natož v 18 hodin. Děti si ověřily, že nemají dát na to, co se dozvědí z doslechu, ale mají si fakta a skutečnosti ověřovat z více zdrojů a nejlépe přímo u pramene...

Učili jsme se základům etikety - podání ruky a pozdravení, oční kontakt, oslovování se slušnou formou. Pohybové aktivity nás rozproudily, další hry zase vyžadovaly postřeh a koncentraci.

Ze skupinky dětí, které se ani neznaly jménem, je parta, která je připravená pracovat ve prospěch svých tříd, organizovat aktivity a pokračovat v komunitním projektu...

Hodnotíme jako podnětné a dobře prožité dva dny!

Mgr. Lenka Budínská a Mgr. Ivana Celnarová

Dscn3697 Dscn3739 Dscn3755

ČT ART - Osudová léta 1918 a 1968 (26. 10. 2018)

Dovoluji si Vás upozornit, že v den 100. výročí vzniku samostatného Československa, v neděli 28. října, uvede Česká televize v cyklu TOTO STOLETÍ premiéru záznamu mimořádného festivalového koncertu OSUDOVÁ LÉTA 1918 A 1968. Pražští symfonikové na něm pod taktovkou Tomáše Netopila přednesli Osudovou symfonii Ludwiga van Beethovena, Hudbu pro Prahu 1968 Karla Husy a Janáčkovu Sinfoniettu. Pořad začíná ve 21.10 hodin na ČT ART.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Pondělní volby do žákovského parlamentu (09. 10. 2018)

Volby pokračují …

Volební místnosti se pro veřejnost v České republice v sobotu uzavřely, ale volební místnost v tělocvičně Základní školy v Chrasti se otevřela v pondělí 8. října 2018 v 7:55 hodin.

Žáci třetích až devátých tříd zdejší školy volili své zástupce do Žákovského parlamentu.

Každý z voličů obdržel volební lístek s navrženými kandidáty ze třídy, z nichž přesně podle volebních pravidel zakřížkovali maximálně dva kandidáty a vhodili svůj hlas do volební urny.

Paní ředitelka žákům trpělivě vysvětlovala systém voleb a pravidla, aby volební lístky mohly být zahrnuty do konečného sčítání jako platné. Využili jsme toho, že žáci o volbách slyšeli v televizi, mnozí byli s rodiči u voleb, a tak jsme propojili teorii s praktickým životem….

Členové volební komise měli plné ruce práce nejen s přípravou, ale i s dohledem nad zdárným průběhem.

Po třech vyučovacích hodinách se volební místnost - tělocvična - uzavřela. Blahopřejeme zvoleným parlamenťákům.

Za volební komisi Mgr. Ivana Celnarová, učitelka a koordinátorka žákovského parlamentu

Dscn3606 Dscn3607 Dscn3568 Dscn3572

VIZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY, CHRAST, OKRES CHRUDIM (05. 10. 2018)

Od začátku nového školního roku spolupracovali žáci, učitelé i rodiče. Společně se zamýšleli nad naší školou. Jaká je, čeho v ní chceme společně dosáhnout, jaké cíle chceme naplňovat.  Po měsíci úvah a rozhovorů vznikla VIZE naší školy:

"V naší škole každý najde prostor pro to, co ho zajímá a pro co má talent. Důležitý je pro nás nejen výsledek, ale i cesta k němu..."
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Naše škola podporuje - Charitativní běh v Řestokách !!!!! (10. 09. 2018)

Run2018_1

Pěvecký sbor Zvoneček & Zvonky (10. 09. 2018)

Plakát Zvoneček & Zvonky

Ředitelské volno (07. 09. 2018)

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno na dny 14. 09. 2018, 18. 10. 2018 a 03. - 04. 01. 2019.

Zveřejnění výsledků zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018 - 2019 (09. 04. 2018)

V sobotu 7. dubna 2018 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2018/2019. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 51 dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 nebo těch, kterým byl v r. 2017 povolen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Pro 7 dětí jejich zákonní zástupci při zápisu požádali o odklad povinné školní docházky, a protože doložili všechna potřebná doporučení, bylo vydáno kladné rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. K zahájení povinné školní docházky od září 2018 bylo přijato 44 dětí, z tohoto počtu zákonní zástupci devíti dětí uvažují o podání žádosti o odklad zahájení povinné školní docházky. Žádost si odnesli domů a budou teprve shánět potřebná doporučení.

A jak vlastně zápis probíhal? Stejně jako v minulých letech nám pomáhaly pohádkové bytosti z 5. ročníku, které předškoláčky zabavily během vyplňování podkladů pro přijetí. Popovídání dětí s paními učitelkami probíhalo v klidné a přátelské atmosféře, některé děti se pochlubily namalováním obrázku, jiné básničkou nebo písničkou. Věříme, že se dětem u zápisu líbilo, protože si odnesly nejen rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky, ale i drobné dárky, které jim připravily starší děti, nebo sponzoři.

Zákonným zástupcům dětí děkuji za důvěru, kterou naší škole zapsáním svého dítěte projevili. Za školu i všechny její zaměstnance mohu prohlásit, že stejně jako dosud, i v budoucnu uděláme maximum pro to, abychom dětem poskytli kvalitní základní vzdělání, které jim umožní další studium i uplatnění v praktickém životě.

Pokud se Vám termín zápisu nehodil, rádi Vše dítě zapíšeme v jiném termínu.

Dvě děti budeme zapisovat ve středu 11. 4. 2018, další zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 469 667 195, nebo u paní zástupkyně 603 254 751, po 17. 4. 2018 také na telefonu ředitelky školy 608 144 314.

Zveřejnění přijetí

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

 

Zveřejnění výsledků zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018 - 2019 (18. 4. 2018)

Zveřejnění přijetí

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Novinky