Úvod   >   Základní škola   >   Metodik prevence

VZPoura úrazům II (26. 09. 19)

Dalšího pokračování besed s ambasadory projektu se zúčastnili žáci dalších tříd - 3.B, 4.B a 5.B.

VZPoura úrazům I (15. 09. 19)

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.

Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Naši školu během září a října 2019 navštíví dva ambasadoři projektu a postupně ve všech třídách od 2. do 9. ročníku pohovoří o svém úrazu a o životě s následným postižením.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

Ve čtvrtek 10.9. se besedy zúčastnili žáci 2.A,2.B,3.A a 4.A

Mgr. Celnarová

Img_20190910_121418

Objednané besedy prevence na školní rok 2019/2020 (02. 09. 19)

Šikana - 8.A,B
Skrytá nebezpečí internetu - 9.A,B
Netolismus, závislosti - 6.A,B,C
Hrdinství - 9.A,B + 6.A,B,C
Kult krásy těla - 7.A,B

Přednášející: Mgr. Krampota, okresní metodik prevence
Organizuje: Mgr. Ivana Celnarová, metodička prevence

Novinky