Úvod   >   Základní škola   >   Akce školy 2019/2020   >   Sportovní akce 2019/2020

Republikové finále OVOV 2019 (12. 09. 19)

Republikové finále OVOV 2019 - 10. ročník finále atletických závodů se odehrál již tradičně v Brně na stadionu VUT. Tohoto finálového klání se zúčastnilo 648 závodníků, kteří soupeřili v OVOV desetiboji. První den tvořily tyto disciplíny: shyby na 2 min., skok daleký, hod medicinbalem, švihadlo a běh na 60m. Druhý den se pokračovalo v následujících disciplínách: trojskoku snožmo, klicích na 2 min., leh – sedech na 2 min., hodu míčkem a driblingu na 2 min. Naši školu reprezentovali tito závodníci: Dominik Dvořáček, Tereza Tlustošová a Denisa Šťovíčková. Po absolvování celého desetiboje obsadila 19. místo Tereza Tlustošová v kategorii 2009, 22. místo Dominik Dvořáček v kategorii 2009 a Denisa Šťovíčková 28. místo v kategorii 2007. Děkuji všem třem soutěžícím za velmi dobrou reprezentaci školy a  panu učiteli Mgr. Janu Novákovi za motivaci žáků a přípravu na soutěž.

Img_20190905_082644

Novinky