Úvod   >   Třídy   >   2. stupeň   >   9.B

Cesta za pokladem Obchodní akademie Chrudim (11.11.2018)

V úterý 6. 11. se dva pětičlenné týmy žáků 9. ročníku vypravily do Chrudimi, aby navštívily obchodní akademii a zúčastnily se 6. ročníku týmové soutěže pro kolektivy žáků ze ZŠ. Jedná se o vědomostní a dovednostní soutěž s názvem Cesta za pokladem Obchodní akademie Chrudim. Soutěže se zúčastnilo 19 týmů z celého Pardubického kraje. Naši školu reprezentoval tým dívek z 9.A a tým chlapců z 9.B. Žáci řešili 12 úkolů, za něž získávali indicie, které jim pomohly k vyřešení tajenky. Zároveň si prohlédli celou školu a poznali zákulisí střední školy zábavnou formou. Ve velké konkurenci jsme obstáli a naši chlapci se umístili na pěkném 3. místě a byli odměněni zajímavými cenami.

Mgr. Bronislava Broďáková

Img_20181106_091044 Img_20181106_091807 Img_20181106_112852 Img_20181106_113836 Img_20181106_113911 Img_20181106_113948

Burza

V úterý 23.10.  naše třída navštívila Hotelovou školu a Střední pedagogickou školu Bohemia v Chrudimi

Zde jsme společně s panem ředitelem prošli celou školu, celé dopoledne formou her, prohlídek, přednášek, nám byla škola představena. Bylo to velmi zajímavé, poté jsme přešli do regionálního muzea, kde se konala burza škol. Každý si našel školy, které by rád navštěvoval příští rok, seznámil se s podmínkami přijetí a studia na těchto školách.

Img_20181023_094141 Img_20181023_095849 Img_20181023_120253 Img_20181023_120310

Projektový den

Nejprve naše třída vyslechla velmi zajímavou přednášku Tomáš e Kubeše o cestování do  Západní  Papuy Nové Guinee.

Tato dobrodružná cesta za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy mu přinesla velké dobrodružství, navštívil pralesy, poznal stromové lidi, hrůzostrašné bojovníky kmene Huli…

Přednáška byla velmi zajímavá.

Poté před školou své umění předváděl Jan Šmíd mistr světového poháru z roku 2017 v Norsku, tato biková show nás nadchla, zároveň jsme byli poučeni o bezpečnosti jízdy na kole, povinného vybavení.

Nakonec jsme pracovali ve třídě na téma Staleté kořeny.

Img_20181022_111712 Img_20181022_124749 Img_20181024_094408 Rw_foto_1

Úřad práce

V pondělí 15.10. odjela naše třída společně s 9.A do Chrudimi, kde jsme navštívili úřad práce. Zde jsme se účastnili  doprovodného programu k výběru našeho budoucího studia, a byly nám ukázány možnosti budoucího vzdělávání.

Poté jsme přešli do Muzea barokních soch, zřízeného v kapucínském kostele svatého Josefa, kde jsme si prohlédli desítky dřevěných a kamenných soch ze 17. a 18. století, poté nám byl promítnut film Kamenný příběh o vzniku sloupu a sousoší u novoměstské kašny, šikovnosti chrudimských sochařů, hlavně  sochaře Jana Pavla Čechpauera.

Img_20181015_105151 Img_20181015_113122 Img_20181015_113125

SPŠ Chrudim

Ve středu  17.10. se chlapci 9.A a 9.B účastnili motivační soutěže v technických dovednostech vycházejících žáků základních škol na SPŠ v Chrudimi, vyrobili klepadlo - hamr, všichni výrobek dokončili. Poté se chlapci formou exkurze seznámili s prostředím učeben pro programování CNC strojů, speciálními učebnami pro hydrauliku, pneumatiku a měření, s počítačovými učebnami a dílnami odborného výcviku.

Img_20181017_091334

Praha

V úterý navštívila naše třída společně s 9.A Prahu.

Příjemnou procházkou jsme obešli spoustu památek například kostel Svatého Martina, kostel S. Salvátora, rotundu Sv. Kříže, Národní Muzeum, Staroměstské náměstí, Stavovské divadlo, chrám Svatého Mikuláše. U každé památky nám pan učitel Volejník vyprávěl o vzniku a významnosti dané budovy. Počasí nám přálo, vyplnili jsme pracovní listy o těchto památkách, abychom nezapomněli jejich historii. Po očekávaném rozchodu na oběd jsme odjeli domů, exkurze se nám líbila.

Img_20181016_095446 Img_20181016_110140 Img_20181016_142025 Img_20181016_143120 P5_001

Pravidla 9.B

•    SPOLUŽÁKY ANI UČITELE NEPOMLOUVÁME, KDYŽ SE NÁM NĚCO NELÍBÍ, DOTYČNÉMU TO ŘEKNEME MEZI ČTYŘMA OČIMA
•    KE KAŽDÉMU SE CHOVÁME  TAK,  JAK CHCEME, ABY SE CHOVALI K NÁM
•    TOLERUJEME NÁZORY OSTATNÍCH, RESPEKTUJEME SE
•    NASLOUCHÁME SI
•    NENIČÍME VYBAVENÍ TŘÍDY
•    NEPOUŽÍVÁME MOBIL PŘI VYUČOVACÍ HODINĚ

Novinky