Úvod   >   Třídy   >   2. stupeň   >   9.B

Národní divadlo (29. 04. 19)

Ve čtvrtek 25.4. naše třída společně s 9.A navštívila Prahu, nejprve jsme si prohlédli Národní technické muzeum, potom jsme měli objednanou prohlídku Národního divadla. Národní divadlo je jednou z dominant hlavního města a architektonickým skvostem. Zde jsme se dozvěděli velmi mnoho o jeho historii.

Pod vedením architekta Josefa Zítka 16. května 1868 položeny základní kameny Národního divadla. Od roku 1873 probíhaly soutěže na vnitřní výzdobu budovy. Práce předních umělců, jakými byli například Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais nebo Josef Václav Myslbek, dala vzniknout označení generace umělců Národního divadla. K prvnímu slavnostnímu otevření došlo 11. června 1881 a kromě zahajovacího představení Smetanovy Libuše zde herci odehráli ještě další desítku her.

Poté byla budova uzavřena z důvodu dokončovacích prací. Během nich však 12. srpna 1881 zachvátil budovu ničivý požár. Katastrofa měla za následek ještě větší odhodlanost pro nové sbírky a během necelých padesáti dní vybrali pořadatelé celý milión zlatých. Poté mohla začít nová stavba, jež tentokrát probíhala pod taktovkou architekta Josefa Schulze. Ten stávající budovu rozšířil a celkově pozměnil některé její dispozice. K otevření obnoveného Národního divadla došlo 18. listopadu 1883.

V 19.00 jsme zde zhlédli představení Pýcha a předsudek, v nočních hodinách jsme dorazili zpět domů.

Img_20190425_124212 Img_20190425_141233 Img_20190425_141308 Img_20190425_151724 Img_20190425_151742 Img_20190425_151933 Img_20190425_175428 Img_20190425_175432 Img_20190425_175518 Img_20190425_175525 Img_20190425_183220 Img_20190425_183226 Img_20190425_185859

Příprava na velikonoční jarmark (21. 04. 19')

V pondělí 15.4. se konal na naší škole projektový den, příprava na velikonoční jarmark. Na tento den byl i stanoven termín druhého kola přijímacích zkoušek. Vyráběla pouze malá část z nás, i tak jsme zhotovili několik velikonočních dekorací.

Druhý den jsme výrobky prodali, dík patří i rodičům Ema, Michala a Martiny, kteří doma napekli mazance, perníčky, muffiny. Moc děkujeme.

Img_20190415_090948 Img_20190415_091009 Img_20190416_170413 Img_20190416_170453 Img_20190416_170458

Osvětim (31. 03. 19')

Dne 21.3. jsme se zúčastnili dějepisné exkurze v polské Osvětimi.

Po příjezdu na místo jsme nejprve absolvovali prohlídku areálu Osvětim I, tedy Auchswitz. Zde jsme prošli některými bývalými vězeňskými budovami a jednou plynovou komorou, která je zanechána ve stavu, jak ji našli spojenecké armády, které roku 1945 tábor osvobodily. Silně negativní atmosféru asi netřeba popisovat. Poté jsme autobusem přejeli do 3 kilometry vzdáleného areálu Osvětim II – Birkenau, česky Březinka. Zdejší prostory jsou oproti prvnímu místu několikanásobně větší a podle slov pana průvodce byly podmínky tady snad ještě trýznivější. Těžko k tomu něco dodávat. Když se o těchhle událostech ve škole učíme, je to strašné. Být ale přímo na místě, kde se tohle dělo, je tak hrozné, že si člověk jen říká, jak je to vůbec možné… Snad je ale dobře to vidět. Nikdo nemůže zapřít, že se něco takového dělo nebo události nějak zlehčovat a přikrášlovat podle svého.

Nicméně naše prohlídka se přece jen nachýlila ke konci a nás čekala opět přibližně pětihodinová cesta zpět domů. Atmosféru trochu odlehčila zastávka v nedalekém nákupním centru. Během cesty se několika lidem udělalo v autobuse špatně, a tak jsme, už trochu uklidnění po vypjaté náladě z toho, co jsme viděli, dojeli (za občasného zvracení a hledání igelitových pytlíků vyhovující velikosti) až do Chrasti.

Img_20190321_133928 Img_20190321_133959 Img_20190321_153607

aktivity 9.B (31. 03. 19')

V pondělí 26.11.na naší škole jsme měli přípravu na vánoční jarmark, vyrobené svícny, věnce a další výrobky jsme prodali ve čtvrtek 29.11.  na vánočním jarmarku. Též jsme rozsvítili vánoční výstavu, na které pracovali chlapci z 9.A a 9.B, děkuji všem chlapcům, kteří pomáhali i v odpoledních hodinách.

Též velký dík patří maminkám, které neváhali a pomohli napéct vánočky, řezy, perníčky a vyrobit věnce a další vánoční dekorace.

Konečně jsme se dočkali třídních mikin, které nám sluší.

Ve středu 5.6. jsme se přestrojili za čerty, andělé i Mikuláš nakonec dorazil. Dík patří všem, na prvním stupni si to děti náramně užili.

Img_20181101_135245 Img_20181102_113804 Img_20181126_113104 Img_20181204_084918 Img_20181204_084924 Img_20181205_102140 Img_20181205_105059 Img_20181205_112308 Img_20181205_112345

Turnaj (31. 03. 19')

Ve středu 19.12. se konal na naší škole florbalový turnaj, turnaj pořádal náš žákovský parlament.

Hlavní zásluhu za průběh soutěže měl Dan Slanař, Adéla Součková, Martina Křivková a Viktorie Machová. Naši chlapci celý turnaj vyhráli.

Img_20181219_093439 Img_20181219_093445 Img_20181219_114202 Img_20181220_084457

Vánoční besídka (31. 03. 19')

V posledním  předvánočním dni jsme měli ve třídě besídku, kterou jsme vyplnili hrami, povídáním u čaje a vánočky od Jakuba. Ema, Magda, Verunka a Jakub nám velmi pěkně zahráli koledy a společně jsme si zazpívali. Nakonec po rozdání dárků jsme si pustili film.

Img_20181221_101019 Img_20181221_102114 Img_20181221_102122 Img_20181221_112005

Cesta za pokladem Obchodní akademie Chrudim (11.11.2018)

V úterý 6. 11. se dva pětičlenné týmy žáků 9. ročníku vypravily do Chrudimi, aby navštívily obchodní akademii a zúčastnily se 6. ročníku týmové soutěže pro kolektivy žáků ze ZŠ. Jedná se o vědomostní a dovednostní soutěž s názvem Cesta za pokladem Obchodní akademie Chrudim. Soutěže se zúčastnilo 19 týmů z celého Pardubického kraje. Naši školu reprezentoval tým dívek z 9.A a tým chlapců z 9.B. Žáci řešili 12 úkolů, za něž získávali indicie, které jim pomohly k vyřešení tajenky. Zároveň si prohlédli celou školu a poznali zákulisí střední školy zábavnou formou. Ve velké konkurenci jsme obstáli a naši chlapci se umístili na pěkném 3. místě a byli odměněni zajímavými cenami.

Mgr. Bronislava Broďáková

Img_20181106_091044 Img_20181106_091807 Img_20181106_112852 Img_20181106_113836 Img_20181106_113911 Img_20181106_113948

Burza

V úterý 23.10.  naše třída navštívila Hotelovou školu a Střední pedagogickou školu Bohemia v Chrudimi

Zde jsme společně s panem ředitelem prošli celou školu, celé dopoledne formou her, prohlídek, přednášek, nám byla škola představena. Bylo to velmi zajímavé, poté jsme přešli do regionálního muzea, kde se konala burza škol. Každý si našel školy, které by rád navštěvoval příští rok, seznámil se s podmínkami přijetí a studia na těchto školách.

Img_20181023_094141 Img_20181023_095849 Img_20181023_120253 Img_20181023_120310

Projektový den

Nejprve naše třída vyslechla velmi zajímavou přednášku Tomáš e Kubeše o cestování do  Západní  Papuy Nové Guinee.

Tato dobrodružná cesta za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy mu přinesla velké dobrodružství, navštívil pralesy, poznal stromové lidi, hrůzostrašné bojovníky kmene Huli…

Přednáška byla velmi zajímavá.

Poté před školou své umění předváděl Jan Šmíd mistr světového poháru z roku 2017 v Norsku, tato biková show nás nadchla, zároveň jsme byli poučeni o bezpečnosti jízdy na kole, povinného vybavení.

Nakonec jsme pracovali ve třídě na téma Staleté kořeny.

Img_20181022_111712 Img_20181022_124749 Img_20181024_094408 Rw_foto_1

Úřad práce

V pondělí 15.10. odjela naše třída společně s 9.A do Chrudimi, kde jsme navštívili úřad práce. Zde jsme se účastnili  doprovodného programu k výběru našeho budoucího studia, a byly nám ukázány možnosti budoucího vzdělávání.

Poté jsme přešli do Muzea barokních soch, zřízeného v kapucínském kostele svatého Josefa, kde jsme si prohlédli desítky dřevěných a kamenných soch ze 17. a 18. století, poté nám byl promítnut film Kamenný příběh o vzniku sloupu a sousoší u novoměstské kašny, šikovnosti chrudimských sochařů, hlavně  sochaře Jana Pavla Čechpauera.

Img_20181015_105151 Img_20181015_113122 Img_20181015_113125

SPŠ Chrudim

Ve středu  17.10. se chlapci 9.A a 9.B účastnili motivační soutěže v technických dovednostech vycházejících žáků základních škol na SPŠ v Chrudimi, vyrobili klepadlo - hamr, všichni výrobek dokončili. Poté se chlapci formou exkurze seznámili s prostředím učeben pro programování CNC strojů, speciálními učebnami pro hydrauliku, pneumatiku a měření, s počítačovými učebnami a dílnami odborného výcviku.

Img_20181017_091334

Praha

V úterý navštívila naše třída společně s 9.A Prahu.

Příjemnou procházkou jsme obešli spoustu památek například kostel Svatého Martina, kostel S. Salvátora, rotundu Sv. Kříže, Národní Muzeum, Staroměstské náměstí, Stavovské divadlo, chrám Svatého Mikuláše. U každé památky nám pan učitel Volejník vyprávěl o vzniku a významnosti dané budovy. Počasí nám přálo, vyplnili jsme pracovní listy o těchto památkách, abychom nezapomněli jejich historii. Po očekávaném rozchodu na oběd jsme odjeli domů, exkurze se nám líbila.

Img_20181016_095446 Img_20181016_110140 Img_20181016_142025 Img_20181016_143120 P5_001

Pravidla 9.B

•    SPOLUŽÁKY ANI UČITELE NEPOMLOUVÁME, KDYŽ SE NÁM NĚCO NELÍBÍ, DOTYČNÉMU TO ŘEKNEME MEZI ČTYŘMA OČIMA
•    KE KAŽDÉMU SE CHOVÁME  TAK,  JAK CHCEME, ABY SE CHOVALI K NÁM
•    TOLERUJEME NÁZORY OSTATNÍCH, RESPEKTUJEME SE
•    NASLOUCHÁME SI
•    NENIČÍME VYBAVENÍ TŘÍDY
•    NEPOUŽÍVÁME MOBIL PŘI VYUČOVACÍ HODINĚ

Novinky