Úvod   >   Třídy   >   2. stupeň   >   9.B

Mgr. Zdena Žejdlíková

Pravidla 9.B

•    SPOLUŽÁKY ANI UČITELE NEPOMLOUVÁME, KDYŽ SE NÁM NĚCO NELÍBÍ, DOTYČNÉMU TO ŘEKNEME MEZI ČTYŘMA OČIMA
•    KE KAŽDÉMU SE CHOVÁME  TAK,  JAK CHCEME, ABY SE CHOVALI K NÁM
•    TOLERUJEME NÁZORY OSTATNÍCH, RESPEKTUJEME SE
•    NASLOUCHÁME SI
•    NENIČÍME VYBAVENÍ TŘÍDY
•    NEPOUŽÍVÁME MOBIL PŘI VYUČOVACÍ HODINĚ

Novinky