Úvod   >   Třídy   >   2. stupeň   >   9.A

EXKURZE PRAHA (29. 04. 19)

Ve čtvrtek 25. 4. jsme vyrazili na plánovanou exkurzi do Prahy. Nejdříve jsme navštívili Národní technické muzeum, kde je v současné době zpřístupněno 14 stálých expozic a u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky byl připraven výstavní a interaktivní cyklus s názvem Made in Czechoslovakia, aneb průmysl, který dobyl svět. Odpoledne jsme měli možnost prohlédnout si interiér Národního divadla s průvodcem a jeho podrobným výkladem. Potom jsme si trochu odpočli v obchodním centru a večer už vyrazili na představení Pýcha a předsudek do Národního divadla. Příběh J. Austenové ironicky líčí rodinné vztahy a úsměvně pojednává o tom, jak nejrychleji a nejelegantněji provdat všechny dcery.

Zážitků jsme za celý den měli mnoho a exkurze do hlavního města se vydařila.

 

Img_20190425_115101 Img_20190425_121611 Img_20190425_124254 Img_20190425_134857 Img_20190425_135920 Img_20190425_141513 Img_20190425_141903 Img_20190425_142733 Img_20190425_143346 Img_20190425_145343 Img_20190425_185339

VELIKONOČNÍ JARMARK (25. 04. 19')

V úterý 16. 4. se konal na naší škole velikonoční jarmark. Děkuji všem, kteří se na přípravě a prodeji podíleli. 

Img_20190416_164800 Img_20190416_164952

OSVĚTIM (25. 04. 19')

Ve čtvrtek 21. března jely třídy 9. A a 9. B na exkurzi do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim. Vyjeli jsme ráno v 8 hodin autobusem z Chrasti a čekala nás dlouhá skoro pětihodinová cesta. „ Přivítal“ nás pohled na několik cihlových domů a vstupní brána a nápisem „Arbeit macht frei“ (práce osvobozuje). Dostali jsme sluchátka a vyšli na prohlídku areálu. Průvodce velmi poutavě vyprávěl o životě a útrapách vězňů. Prošli jsme několik domů, které jsou upraveny jako muzeum, viděli množství fotek a obrázků.  V domech nám také ukázali místnosti s majetkem, který si lidé přivezli s sebou, aniž by tušili, že už se nikdy nevrátí a že nic z toho už nebudou potřebovat. Nepočítaně kufrů, dřevěných protéz, hrnců na vaření, hřebenů, brýlí, a také asi 80 tisíc párů bot. Měli zde také vystaveno nádobí, ze kterého vězni jedli, a nechyběla ani ukázka denní spotřeby jídla na jednoho vězně nebo oblečení vězňů. Prošli jsme celý tábor a viděli popravčí zeď, u které bylo třikrát do týdne popraveno mnoho lidí.

Pak nás autobus převezl do Osvětimi II – Birkenau (Březinky). Z Březinky zbyla holá pláň se spoustou velkých dřevěných budov, které byly mnohem horší než ty v Osvětimi, protože vznikly původně jako stáje pro dobytek. Měly pouze jedny kamna, ale ty však nedokázaly domy vytopit. V zimě zde byla veliká zima, v létě naopak horko. Tísnilo se zde hodně lidí na třípatrových dřevěných prknech a velmi malém prostoru. Deka byla vzácností, kterou si každý vězeň střežil. Vězeňská hygiena byla také otřesná, téměř žádná. V táboře se šířilo množství infekčních nemocí…

Img_20190321_134623 Img_20190321_144152 Img_20190321_150158 Img_20190321_155458 Img_20190321_155656

VÁNOČNÍ BESÍDKA (25. 01. 19')

Poslední den před vánočními prázdninami patřil již tradičně předvánočnímu posezení, povídání u stromečku, hraní koled a her a samozřejmě také předávání dárků...

Img_20181221_085340 Img_20181221_085352 Img_20181221_085404 Img_20181221_085618 Img_20181221_095012 Img_20181221_100824 Img_20181221_101553 Img_20181221_102529 Img_20181221_103017

MIKULÁŠ (13.12.2018)

Ve středu 5. 12. navštívil naši školu Mikuláš se svou nadílkou. Žáci naší třídy se úkolu zhostili na výbornou, zodpovědně se připravili a vypravili se za svými mladšími spolužáky z I. stupně, aby je potěšili, ale zároveň i trochu postrašili. Objevily se malé slzičky a obavy, ale většina dětí si mikulášskou nadílku užila. Každá třída měla připravenou básničku nebo písničku, kterou Mikuláše a jeho družinu potěšila. Sváteční den se vydařil a všichni byli spokojeni.

Img_20181205_081526 Img_20181205_082219 Img_20181205_082306 Img_20181205_082941 Img_20181205_085508 Img_20181205_090703 Img_20181205_100615 Img_20181205_100706 Img_20181205_101348

ADVENTNÍ JARMARK (13.12.2018)

V pondělí 26. 11. jsme měli ve škole projektový den, při kterém jsme vyráběli předměty a dekorace s vánoční tématikou, které jsme pak ve čtvrtek 29. 11. prodávali v našem stánku na adventním jarmarku. Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili při výrobě i prodeji.

Img_20181129_162334 Img_20181129_162341 Img_20181129_162346 Img_20181129_162435 Img_20181129_162506

ABSOLVENTSKÉ MIKINY (13.12.2018)

Img_20181127_092649 Img_20181127_092702 Img_20181127_092713

Cesta za pokladem Obchodní akademie Chrudim (11.11.2018)

V úterý 6. 11. se dva pětičlenné týmy žáků 9. ročníku vypravily do Chrudimi, aby navštívily obchodní akademii a zúčastnily se 6. ročníku týmové soutěže pro kolektivy žáků ze ZŠ. Jedná se o vědomostní a dovednostní soutěž s názvem Cesta za pokladem Obchodní akademie Chrudim. Soutěže se zúčastnilo 19 týmů z celého Pardubického kraje. Naši školu reprezentoval tým dívek z 9.A a tým chlapců z 9.B. Žáci řešili 12 úkolů, za něž získávali indicie, které jim pomohly k vyřešení tajenky. Zároveň si prohlédli celou školu a poznali zákulisí střední školy zábavnou formou. Ve velké konkurenci jsme obstáli a naši chlapci se umístili na pěkném 3. místě a byli odměněni zajímavými cenami.

                                                                                                                          Mgr. Bronislava Broďáková

Img_20181106_091044 Img_20181106_091807 Img_20181106_112852 Img_20181106_113836 Img_20181106_113911 Img_20181106_113948

BURZA ŠKOLA A ŠKOLA BOHEMIA

V úterý 23. 10. jsme opět vyrazili do Chrudimi. Nejprve jsme navštívili Školy Bohemia, kde pro nás připravili bohatý program. Zábavnou formou jsme se dozvěděli o možnostech studia na této škole, nabízených oborech a dalším uplatnění absolventů, a to vše přímo od studentů, kteří školu navštěvují. Poté byl připraven blok o správném stolování a zásadách slušného chování v restauraci. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a poučného.

Poté jsme se přesunuli na Přehlídku středních škol. V prostorách chrudimského Muzea měly stánky různé střední školy, odborná učiliště i vyšší odborné školy.

Img_20181023_085808 Img_20181023_085815 Img_20181023_090429 Img_20181023_103632 Img_20181023_105212 Img_20181023_120233 Img_20181023_120311

EXKURZE PRAHA

V úterý 16. 10. jsme se vypravili s panem učitelem Volejníkem na dějepisnou exkurzi do Prahy, kde jsme putovali po památkách, vyprávěli si o nich a zejména jsme se zaměřili na jejich stavební slohy a zajímavosti. K tomu nám sloužil pracovní list, který jsme během vycházky vyplnili.

Img_20181016_092611 Img_20181016_092647 Img_20181016_101222 Img_20181016_110059 Img_20181016_120645

EXKURZE CHRUDIM

V pondělí 15. 10. jsme se vydali do Chrudimi, kde jsme měli naplánovanou besedu na ÚP k volbě povolání. Navštívili jsme Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, kde jsme měli možnost zeptat se na to, co nás zajímá o středních školách a učilištích a možnostech dalšího uplatnění.

Druhá část exkurze byla věnovaná návštěvě Muzea barokních soch, v jehož prostorách najdeme výběr mistrovských děl barokních sochařů. Nejprve jsme si s paní průvodkyní prohlédli celé muzeum a na závěr jsme v kinosále muzea zhlédli film s názvem Kamenný příběh, který je věnován stavbě morového sloupu na chrudimském náměstí.

Img_20181015_090855 Img_20181015_091231 Img_20181015_091237

SPŠ Chrudim

Ve středu 17.10. se chlapci 9.A a 9.B účastnili motivační soutěže v technických dovednostech vycházejících žáků základních škol na SPŠ v Chrudimi, vyrobili klepadlo - hamr, všichni výrobek dokončili. Poté se chlapci formou exkurze seznámili s prostředím učeben pro programování CNC strojů, speciálními učebnami pro hydrauliku, pneumatiku a měření, s počítačovými učebnami a dílnami odborného výcviku.

Img_20181017_091251 Img_20181017_091258

DRAVCI

V úterý 11. 9. k nám do školy opět po dvou letech zavítala se svým výukovým programem skupina Seiferos, která se specializuje na chov a záchranu dravců. Žáci se seznámili s druhy dravců a dozvěděli se o každém mnoho zajímavostí. Na závěr programu se představili někteří dravci v letových ukázkách.

Img_20180911_095739 Img_20180911_100647 Img_20180911_104129 Img_20180911_105821

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA NA 8. ROČNÍK

Výstava Chrudim a akademie

Img_20180627_085120 Img_20180628_103633 Img_20180628_104048 Img_20180628_104555

Pravidla třídy

1. Chovám se k ostatním tak, jak chci, aby se ostatní chovali ke mně

2. Jsme na sebe hodní a respektujeme se navzájem

3. Uvědomujeme si svoje chyby

4. Dodržujeme pořádek ve třídě

5. Po zvonění jsme ve třídě

Novinky