Úvod   >   Třídy   >   2. stupeň   >   9.A

Cesta za pokladem Obchodní akademie Chrudim (11.11.2018)

V úterý 6. 11. se dva pětičlenné týmy žáků 9. ročníku vypravily do Chrudimi, aby navštívily obchodní akademii a zúčastnily se 6. ročníku týmové soutěže pro kolektivy žáků ze ZŠ. Jedná se o vědomostní a dovednostní soutěž s názvem Cesta za pokladem Obchodní akademie Chrudim. Soutěže se zúčastnilo 19 týmů z celého Pardubického kraje. Naši školu reprezentoval tým dívek z 9.A a tým chlapců z 9.B. Žáci řešili 12 úkolů, za něž získávali indicie, které jim pomohly k vyřešení tajenky. Zároveň si prohlédli celou školu a poznali zákulisí střední školy zábavnou formou. Ve velké konkurenci jsme obstáli a naši chlapci se umístili na pěkném 3. místě a byli odměněni zajímavými cenami.

                                                                                                                          Mgr. Bronislava Broďáková

Img_20181106_091044 Img_20181106_091807 Img_20181106_112852 Img_20181106_113836 Img_20181106_113911 Img_20181106_113948

BURZA ŠKOLA A ŠKOLA BOHEMIA

V úterý 23. 10. jsme opět vyrazili do Chrudimi. Nejprve jsme navštívili Školy Bohemia, kde pro nás připravili bohatý program. Zábavnou formou jsme se dozvěděli o možnostech studia na této škole, nabízených oborech a dalším uplatnění absolventů, a to vše přímo od studentů, kteří školu navštěvují. Poté byl připraven blok o správném stolování a zásadách slušného chování v restauraci. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a poučného.

Poté jsme se přesunuli na Přehlídku středních škol. V prostorách chrudimského Muzea měly stánky různé střední školy, odborná učiliště i vyšší odborné školy.

Img_20181023_085808 Img_20181023_085815 Img_20181023_090429 Img_20181023_103632 Img_20181023_105212 Img_20181023_120233 Img_20181023_120311

EXKURZE PRAHA

V úterý 16. 10. jsme se vypravili s panem učitelem Volejníkem na dějepisnou exkurzi do Prahy, kde jsme putovali po památkách, vyprávěli si o nich a zejména jsme se zaměřili na jejich stavební slohy a zajímavosti. K tomu nám sloužil pracovní list, který jsme během vycházky vyplnili.

Img_20181016_092611 Img_20181016_092647 Img_20181016_101222 Img_20181016_110059 Img_20181016_120645

EXKURZE CHRUDIM

V pondělí 15. 10. jsme se vydali do Chrudimi, kde jsme měli naplánovanou besedu na ÚP k volbě povolání. Navštívili jsme Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, kde jsme měli možnost zeptat se na to, co nás zajímá o středních školách a učilištích a možnostech dalšího uplatnění.

Druhá část exkurze byla věnovaná návštěvě Muzea barokních soch, v jehož prostorách najdeme výběr mistrovských děl barokních sochařů. Nejprve jsme si s paní průvodkyní prohlédli celé muzeum a na závěr jsme v kinosále muzea zhlédli film s názvem Kamenný příběh, který je věnován stavbě morového sloupu na chrudimském náměstí.

Img_20181015_090855 Img_20181015_091231 Img_20181015_091237

SPŠ Chrudim

Ve středu 17.10. se chlapci 9.A a 9.B účastnili motivační soutěže v technických dovednostech vycházejících žáků základních škol na SPŠ v Chrudimi, vyrobili klepadlo - hamr, všichni výrobek dokončili. Poté se chlapci formou exkurze seznámili s prostředím učeben pro programování CNC strojů, speciálními učebnami pro hydrauliku, pneumatiku a měření, s počítačovými učebnami a dílnami odborného výcviku.

Img_20181017_091251 Img_20181017_091258

DRAVCI

V úterý 11. 9. k nám do školy opět po dvou letech zavítala se svým výukovým programem skupina Seiferos, která se specializuje na chov a záchranu dravců. Žáci se seznámili s druhy dravců a dozvěděli se o každém mnoho zajímavostí. Na závěr programu se představili někteří dravci v letových ukázkách.

Img_20180911_095739 Img_20180911_100647 Img_20180911_104129 Img_20180911_105821

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA NA 8. ROČNÍK

Výstava Chrudim a akademie

Img_20180627_085120 Img_20180628_103633 Img_20180628_104048 Img_20180628_104555

Pravidla třídy

1. Chovám se k ostatním tak, jak chci, aby se ostatní chovali ke mně

2. Jsme na sebe hodní a respektujeme se navzájem

3. Uvědomujeme si svoje chyby

4. Dodržujeme pořádek ve třídě

5. Po zvonění jsme ve třídě

Novinky