Úvod   >   Školní klub   >   Klub

Tereza Adámková, DiS.

23. 09. 2018

Img_20180911_135502

Img_20180911_135515

Img_20180913_115418

První měsíc nového školního roku se pomalu chýlí ke svému konci. Dalo by se říct, že pro děti a i pro mě to byl měsíc plný vítání a poznávání. Nejdříve jsme se po prázdninách všichni rádi sešli a přivítali se v našem klubu. Děti se vzájemně poměřovaly, kdo přes léto vyrostl o větší kus, vyprávěly si o zážitcích z prázdnin a všichni společně jsme do našich řad uvítali nové kamarády. V rámci naší celoroční hry "Po stopách pirátů" jsme se seznamovali s prostředím klubu, jeho režimem a řádem, společně jsme vytvářeli pravidla našeho" klubového" soužití… 

Teď už mě jen zbývá popřát všem krásný a úspěšný nový školní rok 2018/2019. Věřím, že si ho v našem klubu zase užijeme.

 

28. září Den české státnosti

Ve čtvrtek jsem si s žáky navštěvující školní klub povídali, proč vlastně v pátek máme volno a nejdeme do školy, kdo byl vlastně sv. Václav a taky jsme si vyrobili svého papírového Václava.

15383979725151421314219

Img_20180927_125910

Img_20180927_125934

Img_20180927_125943

Img_20180927_130005

Img_20180927_140334

Návštěva muzea o dni ředitelského volna

14. září bylo paní ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno z důvodu školení pedagogického sboru. Někteří zůstali doma a někteří přišli za námi do družiny a klubu. Pro zpestření dne jsme si pro žáky připravili návštěvu místního muzea. Tímto bych chtěla poděkovat paní Bc. Simoně Divilové Zobačové za přívětivé přivítání.

Img_20180914_093017

Img_20180914_093554

Img_20180914_094338

Img_20180914_100517

Img_20180914_100725

Img_20180914_102019

Img_20180914_102233

POKLAD PIRÁTA OLIVERA LEVASEUREHO

První týden v říjnu jsem s žáky ze školního klubu hledali ztracený poklad piráta Levaseureho. K nálezu jsme se, ale potřebovali naučit tajné písmo KRYPTOGRAM. To jsme zvládli a díky tomu jsme se i dozvěděli kde je poklad ukryt. Sladká odměna byla jistotou :-)

Img_20181004_124528

Img_20181004_124533

Img_20181005_124203

Img_20181005_124227

Img_20181012_144601

TŘÍDÍME ODPAD

druhý týden byl ve školním klubu ve znamení Ekologie a jak správně třídit odpad. Na toto téma jsme si zahráli hru ,,kámen,nůžky, papír stop!´´ a vyrobili plakát s kontejnery

Img_20181011_141153

Img_20181011_141212

Img_20181011_141800

Img_20181012_125819

Img_20181012_130703

Img_20181012_130747

Img_20181012_130930

Img_20181012_130947

Img_20181012_140655

Img_20181012_140717

Novinky