Úvod   >   Úvod   >   Neaktuální aktuality

Neaktuální aktuality

31.05. Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 01. - 05. 06. 2020
  Ředitelna oznamuje Návrh k nevyčerpaným finančním prostředkům SRPŠ na školní rok 2019-2020
29.05. Ředitelna oznamuje Pokyn pro vydávání vysvědčení pro celou školu
28.05. Ředitelna oznamuje Rozloučení 9. tříd
  Ředitelna oznamuje Pokyn pro žáky 9. ročníku a vycházejících žáků z 8. ročníku
  Ředitelna oznamuje Pokyn pro odevzdání čipů pro děti, které mají obědy z nadace Women for Women
  Ředitelna oznamuje Oznámení školní jídelny
  Ředitelna oznamuje Aktualizovaný Manuál pro pobyt žáků ve školách od 1.6.2020 + pokyny pro rodiče a žáky
  Ředitelna oznamuje Čestné prohlášení k nástupu do ZŠ - AKTUALIZOVÁNO 28. 05. 20
27.05. Ředitelna oznamuje Socializace žáků 2. stupně - konzultace M, ČJ, Aj - AKTUALIZOVÁNO 28. 05. 20
  Kariérové poradenství Nabídka individuálního kariérového poradenství - pro žáky 8. ročníku
24.05. ŠJ Jídelní lístek
  Ředitelna oznamuje Pravidla pro vracení peněz a výdej věcí žáků
  Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 25. - 29. 05. 2020
22.05. Ředitelna oznamuje Pokyny k nástupu dětí do školních skupin od 25.5.2020
20.05. Učivo po dobu uzavření školy Volitelné předměty - informace pro 7.A
19.05. Ředitelna oznamuje Odpověď MPSV na dotaz od ředitelky ZŠ ohledně ošetřovného pro rodiče
18.05. Kariérové poradenství Přijímací zkoušky
  Ředitelna oznamuje Pokyn k vyzvednutí tělocvičného oblečení a dalších věcí ze skříněk ve škole
  Ředitelna oznamuje Mapa úspěšně realizovaných projektů z území MAS SKCH, z.s.
  Ředitelna oznamuje Upřesnění počtu žáků a časů oběda ve školních skupinách od 25.5.2020
  Ředitelna oznamuje Oznámení pro cizí strávníky - ZŠ Chrast - obnovení stravování
17.05. Ředitelna oznamuje Sněhuláci pro Afriku - poděkování
  Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 18. - 22. 05. 2020
13.05. Zkoumavé čtení Zkoumavé čtení v naší škole
  Ředitelna oznamuje OČR zůstává - schváleno PS ČR
11.05. Ředitelna oznamuje OČR a informace o něm k 11. 5. 2020
  Ředitelna oznamuje Počty skupin a žáků ve školních skupinách k 25. 5. 2020
  Ředitelna oznamuje Přijímací řízení - informace z KÚ Pardubického kraje
10.05. Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 11. - 15. 05. 2020
  Ředitelna oznamuje Muzikoterapie - Videa č. 5 + 6
07.05. Ředitelna oznamuje VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Ředitelna oznamuje Centrum pro talentovanou mládež - online kurzy
  Ředitelna oznamuje Čestné prohlášení k nástupu do ZŠ
  Ředitelna oznamuje Odkaz na testové úlohy České školní inspekce - příprava na přijímací zkoušky
  Ředitelna oznamuje Odkaz na nejnovější informace, které se týkají OČR
  Ředitelna oznamuje Odkaz na přípravu na přijímací zkoušky
06.05. Ředitelna oznamuje Muzikoterapie - Videa - další díl
03.05. Ředitelna oznamuje Bude nárok na OČR i po 25.5.2020, pokud dítě nenastoupí do školy?
  Ředitelna oznamuje Zrušení adaptačního kurzu ZAJOCH 2020
02.05. Ředitelna oznamuje Metodika MŠMT k otevírání škol - základní školy
  Ředitelna oznamuje VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021
01.05. Ředitelna oznamuje Muzikoterapie - Videa (OPRAVA)
  Ředitelna oznamuje Návrat žáků do školy - informace známé ke dni 1. 5. 2020
  Ředitelna oznamuje Informace k zaplacenému předplatnému do Východočeského divadla Pardubice
  Informace Učivo na týden 04. - 08. 05. 20 bude průběžně vystaveno ve dnech 01. - 03. 05. 20
  Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 04. - 08. 05. 2020
07.06. Kariérové poradenství Poradenství žákům 8.tříd na ÚP Chrudim a Hlinsko
  Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 08. - 12. 06. 2020
04.06. Budoucí prvňáci Pokyny pro budoucí prvňáčky
  Budoucí prvňáci Zájem o školní družinu pro budoucí prvňáčky
02.06. Ředitelna oznamuje Informace pro žáky 6. - 8. ročníku ke konzultačním dnům
31.05. Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 01. - 05. 06. 2020
  Ředitelna oznamuje Návrh k nevyčerpaným finančním prostředkům SRPŠ na školní rok 2019-2020
29.05. Ředitelna oznamuje Pokyn pro vydávání vysvědčení pro celou školu
28.05. Ředitelna oznamuje Rozloučení 9. tříd
  Ředitelna oznamuje Pokyn pro žáky 9. ročníku a vycházejících žáků z 8. ročníku
  Ředitelna oznamuje Pokyn pro odevzdání čipů pro děti, které mají obědy z nadace Women for Women
  Ředitelna oznamuje Oznámení školní jídelny
  Ředitelna oznamuje Aktualizovaný Manuál pro pobyt žáků ve školách od 1.6.2020 + pokyny pro rodiče a žáky
  Ředitelna oznamuje Čestné prohlášení k nástupu do ZŠ - AKTUALIZOVÁNO 28. 05. 20
27.05. Ředitelna oznamuje Socializace žáků 2. stupně - konzultace M, ČJ, Aj - AKTUALIZOVÁNO 28. 05. 20
  Kariérové poradenství Nabídka individuálního kariérového poradenství - pro žáky 8. ročníku
24.05. ŠJ Jídelní lístek
  Ředitelna oznamuje Pravidla pro vracení peněz a výdej věcí žáků
  Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 25. - 29. 05. 2020
22.05. Ředitelna oznamuje Pokyny k nástupu dětí do školních skupin od 25.5.2020
20.05. Učivo po dobu uzavření školy Volitelné předměty - informace pro 7.A
19.05. Ředitelna oznamuje Odpověď MPSV na dotaz od ředitelky ZŠ ohledně ošetřovného pro rodiče
18.05. Kariérové poradenství Přijímací zkoušky
  Ředitelna oznamuje Pokyn k vyzvednutí tělocvičného oblečení a dalších věcí ze skříněk ve škole
  Ředitelna oznamuje Mapa úspěšně realizovaných projektů z území MAS SKCH, z.s.
  Ředitelna oznamuje Upřesnění počtu žáků a časů oběda ve školních skupinách od 25.5.2020
  Ředitelna oznamuje Oznámení pro cizí strávníky - ZŠ Chrast - obnovení stravování
17.05. Ředitelna oznamuje Sněhuláci pro Afriku - poděkování
  Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 18. - 22. 05. 2020
13.05. Zkoumavé čtení Zkoumavé čtení v naší škole
  Ředitelna oznamuje OČR zůstává - schváleno PS ČR
11.05. Ředitelna oznamuje OČR a informace o něm k 11. 5. 2020
  Ředitelna oznamuje Počty skupin a žáků ve školních skupinách k 25. 5. 2020
  Ředitelna oznamuje Přijímací řízení - informace z KÚ Pardubického kraje
10.05. Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 11. - 15. 05. 2020
  Ředitelna oznamuje Muzikoterapie - Videa č. 5 + 6
07.05. Ředitelna oznamuje VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Ředitelna oznamuje Centrum pro talentovanou mládež - online kurzy
  Ředitelna oznamuje Čestné prohlášení k nástupu do ZŠ
  Ředitelna oznamuje Odkaz na testové úlohy České školní inspekce - příprava na přijímací zkoušky
  Ředitelna oznamuje Odkaz na nejnovější informace, které se týkají OČR
  Ředitelna oznamuje Odkaz na přípravu na přijímací zkoušky
06.05. Ředitelna oznamuje Muzikoterapie - Videa - další díl
03.05. Ředitelna oznamuje Bude nárok na OČR i po 25.5.2020, pokud dítě nenastoupí do školy?
  Ředitelna oznamuje Zrušení adaptačního kurzu ZAJOCH 2020
02.05. Ředitelna oznamuje Metodika MŠMT k otevírání škol - základní školy
  Ředitelna oznamuje VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021
01.05. Ředitelna oznamuje Muzikoterapie - Videa (OPRAVA)
  Ředitelna oznamuje Návrat žáků do školy - informace známé ke dni 1. 5. 2020
  Ředitelna oznamuje Informace k zaplacenému předplatnému do Východočeského divadla Pardubice
  Informace Učivo na týden 04. - 08. 05. 20 bude průběžně vystaveno ve dnech 01. - 03. 05. 20
  Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 04. - 08. 05. 2020

Novinky