Úvod   >   Družina   >   2. oddělení

p. vychovatelka Hana Pátková

Kroužky

Seznam kroužků - školní rok 2018-2019

Pondělí:

 • ZVONEČEK – 12:45 – 13:30 hod. (první hodina bude  24.9.2018)

ZVONEK     -  13:45 – 14:45 hod.(první hodina bude 17.9.2018)

Vedoucí kroužku: paní učitelky Kodešová a Malinská K.

 

 • JÓGA             - 13:15 – 14:00 hod. – 1. stupeň ( první hodina bude 1.10.2018)

Vedoucí kroužku paní učitelka Dvořáková

 • FLORBAL     - 13:30 – 14:30 hod.  – 3. – 5. třída (první hodina bude od 1.10.2018)

  -14:30 – 15:30 hod. – 6. – 9. Třída (první hodina bude od 1.10.2018)

Vedoucí kroužku pan učitel Volejník

Úterý:

 • ŠACHY         - 13:30 – 14:30 hod.  (první hodina bude od 2.10.2018)

Vedoucí kroužku bude paní Pavla Samková a paní vychovatelka Adámková

Středa:

 • TVOŘÍLEK – 14:00 – 15:15 hod. (první hodina bude od  3.10.2018)

Vedoucí kroužku: paní vychovatelky Adámková a Dušková

 • FLORBAL – 13:30 – 14:30 hod. – 1.+2. třída (první hodina bude od 3.10.2018)

Vedoucí kroužku: paní vychovatelka Vránová

 

 • ANGLICKÝ JAZYK – 13:30 – 14:15 hod. (první hodina bude od 3.10.2018) – 2. – 4. Třída

Vedoucí kroužku: paní asistentka Monika Macáková

 

 • NÁBOŽENSTVÍ – 12:00 – 12:30; 12:30 – 13:15; 13:15 – 13:50 – třída 5.A

Pátek:

 • FUTSAL – 13:30 – 15:00 hod. - 6. – 9. třída (první hodina bude od 5.10.2018)

Vedoucí kroužku pan učitel Novák

 

 • LOUTKÁŘSKO-DRAMATICKÝ KROUŽEK – (první hodina bude od 5.10.2018)

Vedoucí kroužku: paní Anna Šárová

 

 

Další kroužky:

 • Robotika – paní učitelka Jana Svobodová – 5. – 9. třída ( od října)
 • Výroba šperků- paní vychovatelka Adámková – 5.třída + 2.stupeň
 • Zdravověda – paní učitelka Žejdlíková (kroužek začne od října)
 •  Dopravní kroužek – paní učitelka Žejdlíková (kroužek začne již v září po domluvě s žáky)

= DNY SE URČÍ PODLE ZÁJMU ŽÁKŮ A JEJICH ROZVRHŮ

 • PŘIHLÁŠKY BUDOU VE ŠKOLNÍM KLUBU A NEBO U VEDOUCÍCH KROUŽKŮ

Novinky